SAS Visual Analytics

 • SAS Visual Analytics – Phân tích bảo hành bảo trì cho khách hàng

  SAS Visual Analytics – Phân tích bảo hành bảo trì cho khách hàng

  Bên cạnh các phân tích về kinh doanh, với ngành bán lẻ, nhất là các thiết bị thì việc phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến việc bảo hành bảo trì cho khách hàng sẽ mang lại rất nhiều lợi tức cho nhà quản trị. Xác định được các sản phẩm, dòng […]

  Chi tiết

 • SAS Visual Analytics – Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại

  SAS Visual Analytics – Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại

  Sau khi thực hiện các chương trình khuyến mại, việc phân tích hiệu quả của chương trình khuyến mại là vô cùng cần thiết, giúp cho nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp bán lẻ đưa ra các quyết định chủ động về chiến lược và cách thức thực hiện các chương trình về khuyến […]

  Chi tiết

 • SAS Visual Analytics – Phân tích thông tin khách hàng ngành bán lẻ

  SAS Visual Analytics – Phân tích thông tin khách hàng ngành bán lẻ

  Với các doanh nghiệp bán lẻ, có nhiều Store (cửa hàng), bán rất nhiều sản phẩm của các hãng cung cấp, và việc phân tích khách hàng, hành vi khách hàng sẽ mang lại giá trị rất lớn cho doanh nghiệp. Xác định nhanh đối tượng khách hàng của sản phẩm. Xây dựng các chính […]

  Chi tiết

 • SAS Visual Analytics – Phân tích giá bán

  SAS Visual Analytics – Phân tích giá bán

  Với ngành bán lẻ, việc quyết định giá bán của sản phẩm theo mặt hàng, khu vực,… là quyết định mang tính chiến lược của doanh nghiệp và chắc chắn các công cụ phân tích giá mang lại cho nhà quản trị các giá trị rất lớn. Màn hình sau đây là thiết kế dashboard […]

  Chi tiết

 • SAS Visual Analytics – Phân tích doanh thu ngành bán lẻ

  SAS Visual Analytics – Phân tích doanh thu ngành bán lẻ

  Tìm hiểu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới doanh thu của ngành bán lẻ là công việc rất quan trọng cho nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp bán lẻ, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh càng khốc liệt thì việc phân tích này càng quan trọng để các lãnh đạo tìm […]

  Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng