tạp hóa Bắc Giang

  • Cửa hàng tự chọn Vân Kiên Bắc Giang

    Cửa hàng tự chọn Vân Kiên Bắc Giang

    Cửa hàng tự chọn Vân Kiên – Bắc Giang hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý. 1. Bản quyền – 01 license cho máy chủ bán hàng 2. Triển khai – Triển khai 02 buổi trực tiếp  3. Thiết bị – 01 máy in hóa đơn ZJ8260 – 01 đầu đọc […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng