Tuan Thuy Plaza

  • Trung tâm điện máy Tuấn Thủy

    Trung tâm điện máy Tuấn Thủy

    Trung tâm điện máy Tuấn Thủy – Hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý. 1. Bản quyền phần mềm – 04 License cho máy thu ngân bán hàng – 01 License cho máy quản lý – Thuê database online để quản lý hệ thống qua online – Triển khai: 02 buổi trực tiếp […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng