vacxin

  • Trung tâm thương mại và giải pháp thú y Trịnh Thủy

    Trung tâm thương mại và giải pháp thú y Trịnh Thủy

    Trung tâm thương mại và giải pháp thú y Trịnh Thủy: Chuyên kinh doanh các sản phẩm thuốc thú y, vacxin, con giống chất lượng cao – Trung tâm thuốc thú y Trịnh Thủy hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý. Trung tâm thương mại và giải pháp thú y Trịnh Thủy: […]

    Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng