Tại sao khi đăng nhập thì báo lỗi?


Hỏi:
Tại sao sau khi download và cài đặt phần mềm, đăng nhập vào phần mềm với User: admin, Pws: nimda thì chương trình xảy ra lỗi như hình vẽ sau:

Màn hình thông báo lỗi đăng nhập phần mềm
Màn hình thông báo lỗi đăng nhập phần mềm

Trả lời:

Chương trình VNUNi® Sales – Inventory Control được triển khai trên nền hệ quản trị Cơ sở dữ liệu là MS SQL 2000 của Microsoft (phiên bản download trên diễn đàn của VNUNI là bản MSDE 2000A SP4 miễn phí). Vì vậy, để chương trình có thể chạy được, các bạn cần download THÀNH CÔNG 02 files có tên là MSDE2KA.exe và Setup.exe vào cùng 1 thư mục trên máy tính của các bạn.

Lỗi xảy ra ở trên là do chương trình không kết nối (connect) được với CSDL. Phần lớn lỗi này xảy ra do người dùng không download thành công file MSDE2KA.exe (~73Mb) vì có thể do ngắt Internet trong quá trình download.

Bước 1: Kiểm tra MSDE 2000 đã download, cài đặt thành công (do bộ cài chương trình đặt tự cài đặt khi chạy file Setup.exe), các bạn có thể thực hiện các bước như sau:

1. Kiểm tra xem đã tồn tại menu Service Manager

Màn hình kiểm tra Service Manager
Màn hình kiểm tra Service Manager

2. Kiểm tra xem dịch vụ MS SQL Service đã được khởi động hay chưa?

Màn hình kiểm tra MS SQL Service
Màn hình kiểm tra MS SQL Service

Cách khác:

– Chọn menu StartSettingsControl Panel
– Chọn Administrative Tools
– Chọn Services

Và kiểm tra như hình vẽ sau:

Màn hình kiểm tra MS SQL Service 2
Màn hình kiểm tra MS SQL Service 2

Bước 2: Kiểm tra kết nối vào CSDL

1. Kiểm tra xem file CSDL đã được Attach hay chưa?
Chạy Dataattachdb.bat để kiểm tra xem CSDL đã được attach hay chưa. CSDL đã được attach nếu có thông báo “Database ‘vnuni_INV’ already exists.” như hình vẽ sau:

Màn hình kiểm tra database
Màn hình kiểm tra database
TIP: Có 1 cách để kiểm tra xem file CSDL đã được attach vào MS SQL hay chưa bằng cách thử rename file vnuni_INV.mdf trong thư mục Data xem có rename được không. Nếu rename được thì tức là CSDL chưa attach và bạn nên rename lại tên file đó về tên gốc là vnuni_INV.mdf. Nếu ko rename được thì tức là CSDL đã được
CHÚ Ý: Một số phần mềm diệt virus hiểu nhầm file vnuniDBUtils.exe là virus (do có cơ chế file exe chứa file exe là file Rar.exe được chứa trong file vnuniDBUtils.exe) nên thông báo hỏi xóa. Các bạn hãy bỏ qua ko xóa file đó nhé vì nếu xóa thì sẽ ko thực hiện được các công cụ làm việc với CSDL của phần mềm VNUNI
 

2. Kiểm tra kết nối qua file Data.udl và DataDS.udl

Trên máy cài đặt CSDL và chương trình, vào thư mục DA (thư mục này nằm trong thư mục đã cài chương trình), nháy đúp lên file Data.udl và bấm nút “Test Connection”. Nếu hiển thị ra thông báo “Test connection succeeded.” (xem hình dưới) tức là việc kết nối CSDL đã thành công. Bạn kiểm tra tương tự cho file DataDS.udl. Trường hợp không có thông báo như trên (mà chỉ có thông báo lỗi sau một thời gian dài kết nối), chương trình sẽ báo lỗi như câu hỏi trên. Ở trường hợp đó, bạn hãy cấu hình lại các thông số trên 2 files *.udl và kiểm tra lại. Nễu vẫn không có kết quả gì thì hãy liên hệ trực tiếp với VNUNI để được hỗ trợ.

Màn hình kiểm tra kết nối qua Data.udl và DataDs.udl
Màn hình kiểm tra kết nối qua Data.udl và DataDs.udl

Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra ở trên, nếu kết quả của từng bước kiểm tra có kết quả như mô tả ở trên thì 99,99% là chương trình sẽ chạy.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các bước trên, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với VNUNI để được hỗ trợ.

Chú ýĐọc kỹ hướng dẫn trong mục download trước khi cài đặt.

Thanks & Best regards,

VNUNI Support team

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng