Thời trang nữ Libera Shop


08/08/2014 Tin triển khai

Libera Shop: Hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý.

libera_shop
Thời trang nữ Libera Shop – 93 Mai Hắc Đế

1. Bản quyền
– 01 License cho máy chủ
– 01 License cho máy trạm bán hàng

2. Thiết bị
– 02 Máy in hóa đơn PRP085K

3. Triển khai
– Triển khai: 01 buổi trực tiếp miễn phí (60% giá trị bản quyền)
– Thời gian: Ngày 22/4/2014

3. Liên hệ:
– Lĩnh vực KD: Thời trang nữ
– Địa chỉ: 93 Mai Hắc Đế, Hà Nội

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng