Thời trang trẻ em Shop Tễu


04/08/2014 Tin triển khai

Shop Tễu: Chuyên bán buôn thời trang trẻ em – Hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý.
Chuyên sản xuất, bán lô, bán buôn thời trang trẻ em VNXK.

shop_teu_thoi_trang_tre_em
Shop Tễu – Thời trang trẻ em

1. Bản quyền
– 01 license cho máy chủ bán hàng
– 01 máy trạm bán hàng
– 01 license cho máy laptop để quản lý (Free)

2. Triển khai
– 02 buổi trực tiếp miễn phí (Trị giá 60% Giá trị bản quyền phần mềm)

3. Thiết bị
– 01 Đầu đọc mã vạch QW2120

4. Liên hệ:
– Email: shopteu@gmail.com Điện thoại: 090 677 81 81
– Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà 56 Hoàng Văng Thái, Thanh Xuân, HN

– Fanpage: https://www.facebook.com/shopteu

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng