Thông tin quản trị


Mục tiêu cuối cùng của Nhà Quản Lý là có thể kiểm soát công việc quản lý kinh doanh của mình một cách tổng quan nhất, chính xác nhất, ít tốn nguồn lực nhất và nhanh nhất. Với màn hình chức năng “thông tin quản trị”, phần mềm bán hàng VNUNi® SIC cho phép đáp ứng yêu cầu trên của tất cả các Nhà Quản Lý có tâm huyết quản lý công việc kinh doanh của mình bằng phần mềm.

Màn hình thông tin quản trị
Màn hình thông tin quản trị

Chức năng “Thông tin quản lý” trên phần mềm bán hàng VNUNi® SIC có thể được xem là một chức năng báo cáo quản trị của phần mềm. Tại đây, Nhà Quản Lý có thể xem được nhanh tất cả các báo cáo cần thiết cho việc kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình

 • Xem được Doanh thu bán hàng theo:
  • Từng kho hàng quản lý hoặc xem theo cho tất cả các kho hàng hóa kinh doanh;
  • Bán hàng kinh doanh có đối tượng hoặc theo Bán lẻ siêu thị;
  • Thời gian: Tháng, Quý, Năm kinh doanh
Màn hình: Thông tin quản trị hàng hóa theo năm
Màn hình: Thông tin quản trị hàng hóa theo năm
Màn hình: Thông tin quản trị doanh thu theo quý
Màn hình: Thông tin quản trị doanh thu theo quý
Màn hình thông tin quản trị doanh thu theo tháng
Màn hình thông tin quản trị doanh thu theo tháng
Màn hình tra cứu ngược từ thông tin quản trị
Màn hình tra cứu ngược từ thông tin quản trị
 • Hàng tồn kho kinh doanh:
  • Theo từng kho hàng kinh doanh;
  • Xem nhanh hàng hóa dưới mức tồn kho tối thiểu;
  • Theo dõi hàng hóa theo từng Lô chi tiết
Màn hình thông tin quản trị hàng tồn kho
Màn hình thông tin quản trị hàng tồn kho
Màn hình thông tin quản trị hàng tồn kho
Màn hình thông tin quản trị hàng tồn kho
Màn hình thông tin quản trị hàng tồn kho theo lô
Màn hình thông tin quản trị hàng tồn kho theo lô
 • Tổng hợp công nợ theo:
  • Khách hàng
  • Nhà cung cấp
Màn hình thông tin quản trị công nợ
Màn hình thông tin quản trị công nợ
Màn hình thông tin quản trị công nợ chi tiết khách hàng
Màn hình thông tin quản trị công nợ chi tiết khách hàng
Màn hình thông báo công nợ
Màn hình thông báo công nợ

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng