Tổng hợp hàng hóa theo chứng từ


Bên cạnh màn hình Tổng hợp N-X-T truyền thống thì các bạn có thể xem một thể hiện khác dưới dạng Tổng hợp hàng hóa theo chứng từ (nhập xuất tồn có diễn giải chi tiết tới từng loại chứng từ kinh tế phát sinh)

InventorySummary1
Tổng hợp hàng theo chứng từ (Left)
Tổng hợp hàng theo chứng từ (Right)
Tổng hợp hàng theo chứng từ (Right)

– Vì màn hình hơi dài nên tách thành 2 hình thì mới xem hết chi tiết các loại giao dịch
– Màu đỏ thể hiện mặt hàng đó còn tồn kho nhưng ko có giao dịch xuất bán hoặc bán lẻ trong khoảng thời gian lựa chọn (hàng chết dí trong kho)
– Cũng như màn hình Tổng hợp XNT thì từ màn hình Tổng hợp hàng hóa theo chứng từ, người dùng có thể drillthrough (truy ngược) theo nhiều chiều khác nhau và drilldown tới tận chứng từ gốc.

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng