Tra cứu hàng theo chứng từ


Chức năng “Tra cứu hàng theo chứng từ” hay còn gọi Bảng kê hàng theo chứng từ giúp người dùng có thể tra cứu được kết quả kinh doanh của từng hàng hóa theo chứng từ bao gồm:

– Đơn đặt mua hàng (PO)
– Phiếu nhập mua (R1)
– Phiếu trả lại nhà cung cấp (R2)
– Đơn đặt bán hàng (SO)
– Phiếu xuất bán (S1)
– Phiếu khách hàng trả lại (S2)
– Phiếu bán lẻ siêu thị (S3)
– Phiếu kiểm kê (AD)
– Phiếu điều chuyển (T0)
– Theo dõi giá vốn (bao gồm tất cả các giao dịch liên quan tới một mã hàng: PO, R1, R2, SO, S1…)

Để vào chức năng “Tra cứu hàng theo chứng từ” người dùng làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào Công cụ quản lý ==> Tra cứu hàng theo chứng từ
Bước 2: Chọn “Kho hàng”
Bước 3: Chọn “Mã hàng”. Tại ô “Mã hàng”, nhấn <F4> để tìm hoặc gõ/quét mã hàng hóa cần theo dõi.
Bước 4: Chọn loại “Giao dịch” cần kiểm tra. Nhấn Enter, F5 hoặc “Nạp lại” để xem thông tin.
Người dùng có thể tra cứu ngược (drilldown) về các đối tượng chi tiết cụ thể bằng cách nhát đúp chuột vào dòng hàng hiện thời.

Ví dụ:

+ Nếu xem giao dịch “Phiếu nhập mua” của 01 mã hàng thì có thể Drilldown về:
– Chi tiết phiếu nhập mua
– Chi tiết nhà cung cấp
– Chi tiết kho hàng
– Chi tiết hàng hóa
+ Nếu xem giao dịch “Phiếu xuất bán” của 01 mã hàng có thể Drilldown về:
– Chi tiết phiếu xuất bán
– Chi tiết khách hàng
– Chi tiết kho hàng
– Chi tiết hàng hóa

Màn hình tra cứu hàng theo chứng từ
Màn hình tra cứu hàng theo chứng từ

Người dùng có thể tra cứu động (F6 – Lọc) theo nhiều thông tin, điều kiện khác nhau cùng với các toán tử so sánh và toán tử kết hợp. Sau khi chọn “Thông tin”, “Toán tử so sánh”, “Giá trị cần tìm” người dùng chọn “Chấp nhận” để hiện thị thông tin cần xem.

Màn hình lọc thông tin trong "Tra cứu hàng theo chứng từ"
Màn hình lọc thông tin trong “Tra cứu hàng theo chứng từ”

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng