👉👉KẸP NAM CHÂM ĐÒN ĐỘC CHƠI XÓC ĐĨA BỊP 2019👈🏿👈🏿
🇻🇳🇻🇳Kẹp nhỏ gọn kích thước 3×4 cm dễ ngụy trang trong ví, sấp tiền, trong tất, gấu quần …
👉Kết hợp với quân vị nam châm không tang.
📞📞 A Hà bịp : 0915.131.168 – 0984.40.9999.
🎲 truy cập vào trang wed anhhabip.com để tham khảo sản phẩm.

Nguồn : https://vnuni.vn/