🔴 Trực Tiếp Xử Án Vụ Bà Nguyễn Phương Hằng tại Tòa án nhân dân Thủ Dầu Một.

Nguồn : https://vnuni.vn/