Phần hoàn trình bài tập thiết kế ứng dụng quản lý tài chính.
bạn có thể gửi bài tập qua tin nhắn cho mình cùng câu hỏi. Mình sẽ chữa giúp bạn.

Thiết kế UI UX bạn cần kiến thức nền về 2 chuẩn thiết kế phổ biến hiện nay là Android và iOS.

Chuẩn Android có tên là Material Design được nghiên cứu và công bố bởi Google và public trên website material.io

Chuẩn iOS có tên là Apple Human Interface được chuẩn hóa bởi apple và công bố trên website : developer.apple.com/design

Khóa này là hướng dẫn bạn cách áp dụng và thực hành với chuẩn iOS.

Bạn có câu hỏi nào xung quanh việc học thiết kế thì chat với ad tại đây : m.me/vietndj

Nguồn : https://vnuni.vn/