Đã bao giờ bạn lãnh lương trong 1 tháng và cuối tháng bạn không biết tiền đi về đâu?

Mặc dù thu nhập của bạn cao hơn so với lúc trước nhiều nhưng cuối tháng vẫn hết tiền?

Khi thu nhập bạn càng tăng thì chi tiêu của bạn cũng tăng theo?

Theo bản năng, miễn sao trong túi bạn còn tiền là bạn cứ tiêu cho đến khi nào hết thì thôi

Làm thế nào để quản lý chi tiêu một cách hiệu quả? Hãy xem video này.

👉 Bạn muốn xem thêm video về đầu tư, Đăng ký kênh tại:

👉 Bạn muốn học đầu tư cùng Nguyễn Minh Dũng? Hãy tham gia group:

► Xem tất cả video, và đăng ký tại –
► Đọc thêm bài viết về chứng khoán:
► Facebook:
► Telegram:
► Twitter:

Nguồn : https://vnuni.vn/