– Tạo động lực mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Malaysia
– Các công ty công nghệ Việt Nam phát triển ở thị trường nước ngoài
– Triển lãm nghê thuật đầu tiên của vua Hàm Nghi sau gần một thế kỷ

#thoisu #21H #quanhe #doingoai #VietNam-Malaysia #congnghe #doanhnghiep #quocte #trienlam #nghethuat #vanhoa #lichsu #vuaHamNghi

#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news

Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên

Facebook:
Youtube:
TikTok:

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook:
Youtube:

Nguồn : https://vnuni.vn/