Quản lý tài chính cá nhân tốt và hiệu quả không phải ai cũng làm được, video trên giúp các cá nhân hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân như thế nào.
Trung tâm đào tạo kỹ năng Cuộc Sống Đúng Nghĩa.

source