Hay hay săn sale trên shopee, mua quá nhiều đơn shopee 1k, không thể biết mình đã đặt bao nhiêu đơn hàng?
Bạn có thể xem được tổng đơn hàng, tổng số sản phẩm đã mua và tổng số tiền đã chi tiêu ở Shopee

Link mã script trong clip:

Nguồn : https://vnuni.vn/