Webinar “Chuyển Đổi Mô Hình Quản Trị Doanh Nghiệp & Phát Triển Kinh Doanh Toàn Cầu với Oracle NetSuite x Amazon Global Selling”, diễn ra ngày ngày 11/08/2021 do Citek Cloud hợp tác Amazon Global Selling tổ chức.

Citek Cloud thực hiện chuỗi chương trình webinar với sứ mệnh chia sẻ tới các lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam những kiến thức và giải pháp hữu ích, kịp thời xoay quanh bài toán Tối ưu hoá vận hành, cải thiện năng lực quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thế giới phẳng.

Về Citek Cloud:
Với tư cách là đối tác cung cấp giải pháp cao cấp của Oracle NetSuite và triển khai ERP tại Việt Nam, Citek Cloud sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quá trình chuyển đổi số nhanh nhất, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh doanh và gia tăng giá trị cạnh tranh bằng một giải pháp quản lý hiện đại, thay vì các ứng dụng ERP truyền thống đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực triển khai.

🌐 | ☎️ 0287 106 2128

#Citek #CitekCloud #kinhdoanhAmazon #ERPchoSME #ERPCloud

Nguồn : https://vnuni.vn/