#mrQuan #kiotviet #phanmemvatlieuxaydung
Demo phần mềm bán hàng vật liệu xây dựng trên điện thoại, thiết kế website, bán hàng quản lý doanh thu, công nợ, báo cáo kinh doanh.

Đăng ký sử dụng:

Tham khảo thêm
Phần mềm quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng:

Nguồn : https://vnuni.vn/