Quản lý đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp,… Điểm số, danh sách dự thi, xét tốt nghiệp, in văn bằng chứng chỉ, báo nợ học phần, đăng ký học lại, thi lại…

Nguồn : https://vnuni.vn/