Phần mềm sử dụng visual c# sql server

điểm nổi bật:

-lưu trữ hình ảnh sql dạng byte

-sử dụng mô hình 3 lớp

-thống kê , tìm kiếm dễ dàng

-quản lý theo danh mục

-giao diện bắt mắt

Link download:

#phầnmềmquảnlýnhàhàng
#phầnmềmquảnlýkho
#miễnphí
#môhình3lớp

Nguồn : https://vnuni.vn/