VTC Now | Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép những Công ty Dabaco Hòa Bình đã tự ý san lấp hàng chục ha đất rừng sản xuất để làm trang trại chăn nuôi gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương.

#vtcnow #vtctinmoi #vtcsuckhoe #vtcsachhay #vtcchuyenla #vtcphimtruyen

(*) Tải ứng dụng trên App Store:

(*) Tải ứng dụng trên CH Play:

(*) Theo dõi thêm tại www.vtc.gov.vn

Nguồn : https://vnuni.vn/