Hướng dẫn nhập liệu các giao dịch Chi tiền

Chức năng dùng để nhập dữ liệu Chi tiền phát sinh hàng ngày của bạn. Tùy vào tính chất Chi mà bạn chọn loại giao dịch cho phù hợp như: Chi tiêu, Chi trả nợ, Cho vay – Đầu tư.

Liên kết tải về phần mềm vMoney:

Nguồn : https://vnuni.vn/