Kể từ 5/12 Nghị định 126 chính thức đi vào hiệu lực, người doanh online là một trong những đối tượng được cơ quan thuế tiếp cận và rà soát trong các cá nhân có nguồn thu từ môi trường trực tuyến. Lúc này đây, hoạt động kinh doanh online đang diễn ra sao và những người bán hàng trên môi trường này nghĩ gì về Nghị định 126. Cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây.
———-
Đồng hành cùng VTV Digital tại:

Ứng dụng VTVgo
Android:
iOS:
hoặc xem trực tiếp trên

Báo điện tử:

Fanpage:
Tin tức, Xã hội:
Chuyên trang Tài Chính:
Báo điện tử VTV:

Youtube:
Zalo:
Instagram:
Tiktok :

Nguồn : https://vnuni.vn/