🏢 CEO NAM ĐỊNH HOLDING
🌎 Website :
☎ Hotline : 0888 12 14 16
Fanpage :
Youtube:
Tiktok:
Địa chỉ : 199 Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Nam Định

Sứ mệnh CEO Việt Nam kiến tạo doanh nhân thành công, hạnh phúc!
Danh mục sản phẩm và dịch vụ CEO Việt Nam và CEO Nam Định Holding
Bác sĩ doanh nghiệp (CEO Master) :
Giám đốc điều hành (CEO Quản trị):
Giám đốc Marketing (CMO):
Giám đốc Truyền thông (CCMO) :
Giám đốc Kinh doanh (CCO) :
Giám đốc Nhân sự (CHRO) :
Giám đốc Tài chính (CFO) :
Giám đốc Sản xuất (CPO) :
TP Kinh doanh Bán buôn:
TP Kinh doanh Bán lẻ :
Hồ sơ gọi vốn :
Beginer:
Lộ trình xây dựng và phát triển Start – Up:
Chuyển hóa Tâm thức PTP:
Định vị và chuyển hóa doanh nghiệp PTC:

Nguồn : https://vnuni.vn/