Video này sẽ hướng dẫn cách thiết lập Năng lực sản xuất trong phần mềm Viindoo, cụ thể:
– Kích hoạt năng lực sản xuất
– Thiết lập năng lực sản xuất
– Ví dụ thực tế

👉 Tìm hiểu chi tiết và trải nghiệm ngay Viindoo Manufacturing – Phần mềm Quản lý Sản xuất tại:

👉 Video và Tài liệu liên quan:
– Giải pháp Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo:
– Xem thêm các video HDSD Viindoo Manufacturing – Phần mềm Quản lý Sản xuất:
– Chi tiết hướng dẫn sử dụng Viindoo Manufacturing – Phần mềm Quản lý Sản xuất:
____________________

🏢 Về Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo
– Website:
– Fanpage:
– Linkedin:
– Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
– Điện thoại: +84 225 730 9838

#Viindoo #ViindooHuongDanSuDung #ViindooHDSD #ViindooERP #Phanmemquanlysanxuat #ViindooManufacturing #thietlapnanglucsanxuat

Nguồn : https://vnuni.vn/