Danh sách phát
Qua bài học này các bạn sẽ biết cách tạo và sử dụng 1 mô hình 3 layer ở mức cơ bản nhất. qua ngôn ngữ C#.Bài viết chỉ rõ từng bước một 1 cách rất tỉ mỉ.Chúc các bạn học tốt,

Nguồn : https://vnuni.vn/