Quản lý chi tiêu bằng 6 hũ rất nổi tiếng, và đây là file excel giúp bạn thực hiện điều đó

Nguồn : https://vnuni.vn/