Việc lựa chọn mô hình kinh doanh chuỗi bán lẻ sẽ quyết định đến chiến lược phát triển trong dài hạn của doanh nghiệp. Muốn đưa ra những hướng đi đúng cho cả bộ máy, chủ doanh nghiệp cần thực sự hiểu về 5 mô hình kinh doanh thành công cho chuỗi bán lẻ. Cách thức định vị và áp dụng những mô hình này vào doanh nghiệp của mình?

Trong video dưới đây, chuyên gia Phùng Thanh Ngọc sẽ đưa ra những phân tích cùng ví dụ thực tế giúp bạn hiểu sâu hơn về các mô hình kinh doanh. Đồng thời, định hướng tốt hơn những chiến lược phát triển kinh doanh trong dài hạn.

Nguồn : https://vnuni.vn/