#Kinesis $KAG $KAU #cryptocurrency #blockchain #decentralization.
Không chỉ là tài khoản ngân hàng trung bình của bạn
Quản lý chi tiêu và tiết kiệm của bạn từ một tài khoản. Nhận tiền điện tử. Mua ngay vàng và bạc theo giá công nghiệp đẳng cấp thế giới.
► Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập liên kết bên dưới:
Wed :
Twitter :
Telegram :
Tác giả :
Tên người dùng Bitcointalk: annabelle0
Liên kết hồ sơ BitcoinTalk:
Proof of Authentication :
BEP-20 Wallet Address : 0xe059adCbAE2f3C8aEc160053BF44277069d6A5cF

👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊
► Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Video chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là lời kêu gọi hành động.
⚠️ Tất cả trách nhiệm về sự an toàn cho tiền của bạn chỉ thuộc về bạn.
⚠️ Tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định của bạn.

source