Làm phần mềm quản lý tài chính không cần code.
Video này sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 phần mềm quản lý tài chính cá nhân cơ bản dùng google sheet.
Để chạy ứng dụng trên điện thoại android các bạn hãy tải phần mềm này và đăng nhập tài khoản gmail của mình vào.

Nguồn : https://vnuni.vn/