mạng truyền thông nội bộ dành riêng cho doanh nghiệp:
• Cập nhật thông tin về các vấn đề truyền thông nội bộ trong công ty.
• Cho phép trao đổi, thảo luận giữa các nhân viên và phòng ban với nhau
• Cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình doanh nghiệp
• Truyền thông nội bộ giúp gắn kết những nhân viên trong công ty
• Giúp truyền tải thông điệp và tầm nhìn của lãnh đạo tới các nhân viên.
• Xây dựng một trang xã hội chính thống ngay chính trên phần mềm mà mỗi nhân viên sử dụng hàng ngày,
• Tạo điều kiện để mọi người trong công ty trao đổi, thảo luận, đưa ra những bài khảo sát, nhắc nhở sinh nhật của từng thành viên trong công ty… tăng tinh thần gắn kết trong doanh nghiệp…

Liên hệ ngay với với chúng tôi để được tư vấn về giải pháp phần mềm hoàn toàn miễn phí

OMAS – NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TỔNG THỂ
Website: omas.vn
Fanpage:


HOTLINE: (028) 66 849 119 – 0988 849 119
Email: [email protected]

#phanmemquanlynhansu​​​, #omas​​, #chuyendoiso​​​, #quanlynhansu​​​, #quanlytinhluong​​​, #quanlychamcong​​​, #chamconggps​​​, #chamcongbangdienthoai​​​, #quanlykhachhang​​​, #quanlyduan​​​, #quanlycongviec​​​, #quanlytaisan​​​, #quanlythuchi​​​, #crm​​​, #erp​​​, #quanlyca​​​, #hrm​​​, #quantridoanhnghiep​​​, #phanmemquanly​​​, #congnghe4​​​.0, #quanlytuyendung​​​, #quanlydanhgia​​​, #quanlydaotao​​​, #phầnmềmquảnlýnhânsự​​​, #chuyểnđổisố​​​, #quảnlýnhânsự​​​, #quảnlýtínhlương​​​, #quảnlýchấmcông​​​, #chấmcônggps​​​, #chấmcôngbằngđiệnthoại​​​, #quảnlýkháchhàng​​​, #quảnlýdựán​​​, #quảnlýcôngviệc​​​, #quảnlýtàisản​​​, #quảnlýthuchi​​​, #quảntrịdoanhnghiệp​​​, #phầnmềmquảnlý​​​ , #quảnlýtuyểndụng​​​, #quanlýđánhgiá​​​, #quảnlýđàotạo​

Nguồn : https://vnuni.vn/