Sau hơn 1 năm để nhà đầu tư tham gia quản lý dòng tiền, quá trình thực hiện mô hình này đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải tiếp tục hoàn thiện để có thể áp dụng hiệu quả hơn về sau.

Trên thực tế, với mô hình quản lý dòng tiền có mối quan hệ tay ba gồm chủ đầu tư, người mua nhà và ngân hàng, không có ai cầm trịch.

Hơn nữa, mô hình liên kết điều hành trực tiếp đến dòng tiền, tiến độ triển khai dự án song lại không có một cam kết ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ các bên trong quá trình thực hiện. Nếu bên nào vi phạm như nhà đầu tư chậm đóng tiền, chủ dự án không triển khai cũng không có chế tài xử phạt.

Như vậy, nếu một mô hình huy động vốn được xây dựng trên nền tảng mất niềm tin, thiếu cơ chế điều hành và giám sát chắc chắn sẽ khó thành hiện thực.

Theo VTV
Copi & Upload by:

Nguồn : https://vnuni.vn/