Hướng dẫn thiết lập mô hình quản lý quán nhậu
– Import file excel (dữ liệu ban đầu)
– Sử dụng phím tắt, giúp bạn bảo vệ mắt và tránh mệt mỏi
Xem thêm thông tin:

Nguồn : https://vnuni.vn/