Subscribe to Like Nastya VNM –
Subscribe to Like Nastya Vlog –

Nastya và Klava đang tranh cãi ai là người tốt hơn. Cha quyết định tổ chức bốn cuộc thi. Cuộc thi nấu ăn, cuộc thi vẽ, cuộc thi sắc đẹp và cuộc thi phép thuật để tìm ra ai giỏi hơn. Bạn có thể đoán người chiến thắng?

Nguồn : https://vnuni.vn/