Từng khoảnh khắc, một điều gì đó độc đáo đang xảy ra ngay phía trên đầu của chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái đất va chạm với sao Hỏa – hành tinh nào sẽ sống sót đây?

#soisáng

Video được tạo bởi Soi Sáng.
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Nguồn : https://vnuni.vn/