Các lý thuyết và mô hình quản lý có thể giúp cho các nhà quản lý và tư vấn có được sự rành mạch, rõ ràng trong kinh doanh bằng cách giảm trừ những phức tạp liên quan. Trong đó, những mô hình quản trị kinh điển có thể giúp các nhà quản lý có thêm nhiều bài học, kinh nghiệm. Đây là các mô hình lâu đời nhưng luôn có giá trị trong mọi thời đại.

Những kiến thức này sẽ được PEO cung cấp đầy đủ trong khóa học “Những mô hình quản trị kinh điển”.

➡ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
– Hiểu được quản trị học là gì và các nguyên tắc của quản trị học
– Tìm hiểu về những nhân vật nổi tiếng trong ngành quản trị học
– Nắm vững kiến thức về các mô hình quản trị kinh điển như: phương pháp quản trị học của Taylor, quan điểm Max weber…

➡ ĐĂNG KÝ HỌC:
================
Các chương trình đào tạo của PEO bao gồm từ các nhóm chương trình: Lãnh đạo và quản lý, Nhân sự và nhân lực, Tài chính và kế toán, Sản xuất và vận hành, Tiếp thị và bán hàng, Kỹ năng chuyên nghiệp sẽ được chuyển thể sáng tạo thành các chương trình học trực tuyến dành cho tất cả các đối tượng ham học hỏi đặc biệt là giới Doanh nhân

📣 HN : 02466 505 786 / 0902 152 566
📣 HCM : 0936 072 565 / 0862 725 680
📨 [email protected]


Nguồn : https://vnuni.vn/