NUÔI LỢN THUA LỖ NẶNG NỀ VÌ XUNG ĐỘT Ở UKRAINE
Người Chăn nuôi Việt Nam tâm sự: Xung đột ở Ukraine cách xa ngàn dặm nhưng vẫn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến túi tiền của họ. Nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tăng giá Thức ăn Chăn nuôi thêm 3 lần nữa trong năm nay. Xung đột Nga –Ukraine ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của Nông nghiệp Việt Nam.
#tructiepVTC1 #VTC16 #Xungdotngaukrane

Nguồn : https://vnuni.vn/