Vtranet là Phần Mềm Quản Lý Dự Án làm giảm chi phí về thời gian và nhân lực.

1. Khách hàng tiêu biểu:
VINACONEX XUÂN MAI – SÔNG ĐÀ 5 – KAD JSC. – COMAS., CORP – INFRA-Thanglong – Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư QUỲNH NHAI – SƠN LA

2. Danh sách tính năng Vtranet – Phần mềm Quản lý Dự án:

* Quản lý thông tin liên hệ (khách hàng, đối tác, chủ đầu tư, nhà thầu): Dữ liệu lớn cần phân loại quản lý và tìm kiếm nhanh. Lưu vết lịch sử nội dung, kết quả giao dịch với khách hàng, lịch sử hợp tác,…
* Quản lý dự án: Quản lý thông tin chi tiết dự án, phân loại dự án, theo dõi tình trạng dự án, tìm kiếm nhanh dự án.
* Quản lý dự án giai đoạn báo giá: Lên kế hoạch, số lượng đầu việc cần thực hiện và quản lý các công việc/ giao dịch liên quan tới việc báo giá (xem xét khả năng cung ứng, dự kiến lựa chọn các đối tác,… ).
* Quản lý Hồ sơ dự thầu: Quản lý thông tin gói thầu, cảnh báo thời gian tham gia thầu, quản lý thông tin các đối tác liên quan tới gói thầu.
* Quản lý Hợp đồng: Quản lý thông tin hợp đồng, thông tin bảo lãnh hợp đồng. Phân loại hợp đồng theo nhiều tiêu chí.
* Quản lý thực hiện hợp đồng: Quản lý khối lượng, tình trạng công việc, tiến độ, thời gian thực hiện các giai đoạn thuộc hợp đồng.
* Quản lý công việc: Giao – Tiếp nhận công việc, quản lý chi tiết yêu cầu công việc, quản lý tình trạng, báo cáo kết quả công việc, đánh giá mức độ hoàn thành công việc.
* …. Và những chức năng THEO YÊU CẦU.

3. Vtranet – Giải pháp mạnh cho các vấn đề trong quản trị dự án xây dựng ?

* Giảm chi phí về thời gian và nhân lực
* Kiểm soát & Cảnh báo deadline các hạng mục công trình, tiến độ các dự án
* Dữ liệu Khách hàng – Đối tác cần được khai thác triệt để
* Tối ưu kết quả công việc từng nhân sự, đặc biệt người quản lý dự án. – Tăng tính liên kết giữa các phòng ban
* Hiệu quả trong quản lý nhân lực, máy móc, vật tư, …
* Hệ thống hóa tài liệu – văn bản trong doanh nghiệp theo quy trình ISO
* Chặt chẽ kế hoạch thu chi, cảnh báo các khoản phải thu
* Cần chuẩn hóa quy trình làm việc toàn công ty ?

4. Bạn cần được tư vấn thêm ?

Công ty phần mềm VINNO – Hotline: 0988.140.968 (Mr. Toản)
Địa chỉ: P810, Tòa nhà 262, Đường Nguyễn Huy Tưởng – Hà Nội
ĐT: 04.3776.5040 | Fax: 04.3776.5387
Website: htttp://vtranet.com | Email: [email protected]

Nguồn : https://vnuni.vn/