Tài liệu hướng dẫn miễn phí xem tại:
Thông tin liên hệ:
Trí Tuệ Việt
Hotline mobile:077 780 0348
Zalo: 077 780 0348
Page cập nhật thông tin:

Nhóm cùng nhau học C#:

Dựa vào những kiến thức đã học từ môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin, đồ án sẽ phân tích hoạt động khách sạn nhằm mục đích tạo ra một hệ thống quản lý khách sạn gồm các chức năng chính.
– Quản lý nhân viên, phân quyền hệ thống
– Quản lý khách hàng.
– Quản lý phòng
– Quản lý đặt phòng
– Quản lý sử dụng dịch vụ
– Quản lý thanh toán
– Thống kê, báo cáo

Nguồn : https://vnuni.vn/