Tài liệu hướng dẫn miễn phí xem tại:
Thông tin liên hệ:
Trí Tuệ Việt
Hotline mobile:077 780 0348
Zalo: 077 780 0348
Page cập nhật thông tin:

Nhóm cùng nhau học C#:

1.1 Mô tả các qui trình nghiệp vụ:
1.1.1 Quản lí danh mục nhân viên: thông tin chi tiết của từng nhân viên với chức danh.
Phần mềm hỗ trợ phân quyền tương ứng với các chức danh:
 Tạo người dùng mới.
 Thay đổi mật khẩu.
 Phân quyền người dùng:
 Quyền quản trị hệ thống – QT: Dành cho nhân viên quản lí, chủ cửa hàng (nhóm nhân viên được phân quyền này được toàn quyền trên hệ thống, được cấp tài khoản và cấp quyền trên hệ thống.)
 Quyền nhânviên –NV: nhóm nhân viên bán hàng, nhân viên kho,…(nhóm này được QT cấp quyền sử dụng bởi một tài khoản tương ứng với từng nhân viên để dễ dàng quản lí từng hoạt động của nhân viên trên hệ thống, nhóm quyền này sẽ bị hạn chế thực thi một số chức năng trên hệ thống tùy theo sự cho phép của QT.)
1.1.2 Quản lí kho:
• Quản lí danh mục nhà cung cấp: phần mềm hỗ trợ cập nhật thông tin nhà cung cấp (các mẫu sản phẩm mới, giá gốc của sản phẩm,…)
• Quản lí nhập hàng:
Hỗ trợ tạo, xuất phiếu nhập hàng và tính công nợ. Phiếu nhập, phiếu thanh toán sẽ được lưu vào hệ thống. Phần mềm hỗ trợ quản lí nhập kho theo nhóm hàng, nhà cung cấp.
• Quản lí phân loại hàng:
Giày, dép nhập về sẽ được nhập vào danh mục hàng mới trong hệ thống để nhân viên dễ dàng kiểm soát, trưng bày và giới thiệu cho khách hàng. Danh mục hàng của hệ thống sẽ tự động được đánh mã số, phân loại với mã số loại, màu sắc, size kèm theo số lượng và giá bán sỉ, lẻ.

• Quản lí hàng tồn kho,xuất kho:
Phần mềm sẽ tự động hiển thị hàng kèm với số lượng tồn kho. Khi một mặt hàng được bán đi hoặc xuất kho, phần mềm sẽ tự động trừ đi với số lượng tương ứng, để đảm bảo chính xác số lượng hàng tồn hay hết hàng của sản phẩm.

1.1.3 Quản lí bán hàng
Khi khách đến mua hàng tại cửa hàng, nhân viên bán hàng sẽ tư vấn cho khách hàng về các loại giày dép, mẫu, kích cỡ,…tại cửa hàng. Nếu khách hàng đồng ý mua thì nhân viên sẽ thanh toán tại quầy và nhận hóa đơn mua hàng. Phần mềm tự động tạo và xuất hóa đơn thanh toán.
 Danh mục khách hàng:
Hệ thống sẽ lưu lại thông tin chi tiết của khách hàng vào danh mục khách hàng và tự động cập nhật đối với những khách hàng mua sỉ.
 Xuất, quản lí hóa đơn thanh toán:
Hóa đơn thanh toán gồm có 2 loại:
• Hóa đơn dành cho khách mua lẻ.

 Quản lí các khuyến mãi:

Thống kê báo cáo công nợ doanh thu:

Nguồn : https://vnuni.vn/