Giới thiệu các tính năng cơ bản khi ứng dụng Phần mềm quản lý chi phí công trình xây dựng như: Giá trị công trình, tiến độ thanh toán, theo dõi công nợ từ Chủ đầu tư, Thầu Phụ, Nhà cung cấp, chi tiết vật tư đã nhập, chi tiết hao phí nhân công , vật tư.
Các bạn có thể demo tai đây:

Nguồn : https://vnuni.vn/