Bạn thấy rõ được tố chất tiềm năng của đội ngũ nhưng vẫn không thể hỗ trợ họ vượt lên chính mình và thoát khỏi mức trung bình dù đã chỉ dẫn sát sao?

👉 Nghiên cứu của Blanchard® – tổ chức dẫn đầu thế giới về phát triển lãnh đạo chỉ ra rằng, việc chỉ trung thành duy nhất với một phong cách lãnh đạo đang vô tình kìm hãm tài năng đội ngũ.

👉 Chương trình đào tạo “The SLII Experience / Lãnh đạo Quyền biến” cung cấp giải pháp lãnh đạo quyền biến và linh hoạt, hỗ trợ nhà lãnh đạo phát huy được hết năng lực của đội ngũ trong mọi tình huống và với mọi kiểu nhân viên.

——

💎 SLII® là một trong những mô hình lãnh đạo nổi bật nhất Blanchard® và là mô hình lãnh đạo được triển khai phổ biến nhất trên thế giới.

💎 Blanchard Vietnam (Một đơn vị thành viên của PACE) là đối tác độc quyền để triển khai các chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới của The Ken Blanchard Companies® tại Việt Nam.

🔎 KHÁM PHÁ NGAY chương trình đào tạo “The SLII Experience / Lãnh đạo Quyền biến”:

#SLII #PACE #BlanchardVietnam

Nguồn : https://vnuni.vn/