Phóng sự được thực hiện bởi CDC tỉnh Điện Biên.

Nguồn : https://vnuni.vn/