Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Máy tính

Khóa 2011 – ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
————————————————————————————

Video demo hoạt động của mô hình quản lý thanh toán tiền vé sử dụng RFID

Nguồn : https://vnuni.vn/