Ông Phạm Văn Chính – Giám đốc nhân sự Công ty United Pharma chia sẻ về kinh nghiệm quản lý nhân viên khi sử dụng công cụ …

Nguồn : https://vnuni.vn/