💥Mình đã và đang tìm hiểu các ứng dụng và công cụ với mục đích tăng hiệu suất học tập và làm việc. Đây là video Notion #4, với ứng dụng này mình hướng dẫn bạn tạo bảng quản lý tài chính cơ bản bằng công cụ để bạn sử dụng thuận tiện ở bất kỳ đâu và tạo thói quen ghi chép thu-chi hàng tháng.

Hy vọng bạn đạt hiệu suất tốt nhất!!!

00:00 Giới thiệu chức năng
01:15 Ví dụ mẫu bảng quản lý tài chính
03:55 Hướng dẫn tạo bảng quản lý tài chính
10:35 Chia sẻ của mình

🙏Cám ơn tất cả các bạn đã lựa chọn, dành thời gian và xem video

📩 [email protected]

Nguồn : https://vnuni.vn/