#C# #đồán #cntt #quanlynhansu

Hy vọng project mình chia sẻ sẽ giúp ích được các bạn
Bạn có thể dùng project này để làm đồ án tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin hoặc dùng để qua bài tập lớn môn lập trình c#
Các bạn xem nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nhé
Link Google Drive:
Facebook:

Nguồn : https://vnuni.vn/