– Phần mềm có cài đặt DevEpress 17.2 nên những phiên bản thấp hơn 17.2 sẽ không chạy được phần mềm. Các bạn vui lòng cài DevExpress từ bản 17.2 trở lên.
– Các chức năng có trong phần mềm:
+ Quản lý nhân viên, chấm công, tính lương nhân viên
+ Quản lý bàn, món ăn và loại món
+ Order, in hóa đơn, thanh toán, chuyển bàn
+ Thống kê doanh thu, phiếu nhập, phiếu xuất, hàng tồn kho.
+ Tải source code tại:

Nguồn : https://vnuni.vn/