Tân Cổ Cát Bụi Cuộc Đời – Thích Nghiêm Bình | Người ơi xin hay nhớ đời chỉ là cát bụi
Kính tặng tân cổ phật giáo chọn lọc:
Đăng ký kênh của thầy nhé:

Thầy Thích Nghiêm Bình – Chùa Bửu Long Bàu Tượng, ấp Xóm Khách, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại liên hệ: 0932 221 237
——————-
► Copyright © BH Media Corp

Nguồn : https://vnuni.vn/